plagát EU stretnutie mladých PRAHA 2014

"Šiel by som až na koniec zeme, ba až na samý kraj sveta, aby som znovu a znovu vyslovil moju dôveru
v nové generácie, moju dôveru v mladých. Oni razia cesty, oni rúcajú bariéry ..."

brat Roger, zakladateľ komunity Taizé

Pozývame vás na Európske stretnutie mladých, ktoré sa bude konať
od 29. decembra 2014 do 2. januára 2015 v Prahe a okolí.


Stretnutie organizuje ekumenická komunita bratov z Taizé na pozvanie Českej biskupskej konferencie
a Ekumenickej rady cirkví v ČR.
Zídu sa na ňom desiatky tisíc mladých ľudí zo všetkých kútov Európy, ale aj z iných kontinentov, aby sa tak zúčastnili
ďalšej zastávky na „púti dôvery na zemi“, ktorú koncom sedemdesiatych rokov začal brat Roger.

Zúčastni sa stretnutia a ...

  • modli sa spevom a v tichu s kresťanmi z rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev
  • zúčastni sa rôznorodých workshopov
  • zaži spoločenstvo s rovesníkmi, ktorí hľadajú zmysel svojho života
  • prenikni hlbšie do evanjelia a života Cirkvi
  • zaži pohostinnosť rodín a spoznaj zblízka život obyvateľov stovežatej Prahy a jej okolia
  • stretni sa s ľuďmi, ktorí sa vo svojom živote snažia uskutočňovať evanjelium a to i uprostred výziev dnešného sveta