Ak chceš pomôcť
Dva dni pred začiatkom hlavného stretnutia je treba istý počet mladých, aby mohlo všetko dobre fungovať.
Pomôcť sa dá rôznym spôsobom:

Vzhľadom na medzinárodný charakter stretnutia môžeš byť obzvlášť nápomocný aj
v situáciách, kde je potrebná komunikácia v češtine.

Ak chceš pomôcť, príď do Prahy už 27.decembra alebo sa prihlás 29. decembra do pracovnej skupiny.
Bližšie informácie na:http://www.taize.fr/sk_article6989.html