Aktuality

Ak cestujete zo stredoslovenkého kraja alebo z Bratislavy a ešte nemáte vyriešené cestovanie
a chcete cestovať spoločným autobusom prihláste sa
u Zuzany Vandákovej a to čím skôr na e-mail
praha.taize2014@gmail.com
Cestovanie autobusom počet miest je obmedzený

Nové video o príprave stretnutia v Prahe (17 min):http://vimeo.com/106104159
Zaujímavé video, ktoré okrem príbehu dlhoročného priateľstva medzi pražskými kresťanmi
a komunitou z Taizé rozpráva aj o riziku, ktoré kresťania podstupovali pre evanjelium a slobodu: http://vimeo.com/109531376

V rámci prípravy na stretnutie boli zverejnené spevy, ktoré sa budú spievať počas modlitieb: http://www.taizepraha.cz/zpevy/

Bližšie informácie na:http://www.taize.fr/sk_article6989.html