O Taizé
Francúzska dedinka Taizé je domovom medzinárodnej ekumenickej komunity, ktorú založil
v roku 1940 brat Roger.

Komunitu tvorí dnes vyše 100 bratov – katolíkov i z rôznych protestantských vyznaní – z viac ako 25 národov.
Niektorí z bratov žijú v malých skupinkách – fraternitách – medzi najchudobnejšími ľuďmi rôznych kontinentov.

Bratia sa zaväzujú na celý život, že budú spolu žiť v materiálnom i duchovnom spoločenstve, vo veľkej jednoduchosti
a že svoju úplnú oddanosť Bohu vyjadria aj cez celibát.
V Taizé sú srdcom každého dňa tri spoločné modlitby, prístupné svojou jednoduchosťou pre každého.
Od konca päťdesiatych rokov XX. storočia prichádzajú do Taizé tisíce mladých ľudí z
z rôznych krajín, aby sa počas týždenných stretnutí spolu modlili, rozjímal a prežívali krásu
spoločenstva. Okrem toho bratia z Taizé navštevujú ľudí v Afrike, Severnej i Južnej Amerike,
v Ázii či Európe a organizujú malé i veľké stretnutia, ktoré sú súčasťou „púte dôvery na zemi“.
Bližšie informácie:http://www.taize.fr/sk_article6989.html
Viac informácii:http://www.taize.fr/sk_rubrique523.html