Skúsenosti iných...
Bola som na 3 Pútiach dôvery - v Hamburgu, v Záhrebe a v Berlíne. Najviac vo mne zarezonovalo, keď chorvátska rodina v Záhrebe ubytovala Srbov.
Pre dievča zo Srbska to bolo silné svedectvo toho, že ľudskosť je silnejšia ako vojnové nepriateľstvo. Hovorila nám, ako ju to prekvapilo a dojalo.
Každá púť dôvery však bola pre mňa silným a nezabudnuteľným zážitkom toho, ako rôzne národy hľadajú toho istého Boha a ako ľudia
aj vo vianočnom čase vedia otvoriť svoje príbytky neznámym...
Lucia

Na koncoročnom Taizé stretnutí na mňa najviac zapôsobila krása modlitby. Jednoduchý pokojný spev, krásna vyzdoba pôvodne
nie celkom útulných priestorov budapeštianskeho výstaviska, desiatky tisíc mladých ľudí v tichej meditatívnej modlitbe...
to všetko povznášalo ducha... bolo to pre mňa niečo úplne nové, nepoznané...
Druhá vec bolo ubytovanie v rodinách. Bála som sa ísť k úplne neznámym ľuďom, veď akí budú, ako a o čom sa budeme baviť.
No otvoril sa tu pre mňa ďalší netušený svet: tak láskavé prijatie, že som až žasla.
Mária

Ďalšie skúsenosti na:Skúsenosti z EU stretnutí Taizé